GELECEK PLANLAMA PROGRAMI

Belirli testler yapılarak ve birebir aile ile beraber ve yalnız görüşmelerle öğrencinin yöneliminin anlaşılmasına dayalıdır. Bu yönelim 6.sınıf ve Lise 3 arasında yer alan bir zamanda mutlaka tespit edilmelidir ki öğrenci kişisel tercihlerini doğru yapabilsin.

Yukarıdan elde edilecek sonuçlar ışığında ve aile gerçeklikleri de göz önünde bulundurularak öğrencinin önüne dostça ve profesyonel bir tavırla tercih edebileceği tüm yollar serilir. Hangi üniversitelere giderse nasıl mesleklere sahip olabileceği, bu mesleklerin günümüzdeki güncelliği, üniversiteden sonra devam edebileceği MBA,MA veya PHD yani master ve doktora programları anlatılır.

Bu yolla öğrencinin kendi beceri ve arzularına aynı zamanda ailesel gerçekliklere de dayanan mantıklı bir tercih yapması sağlanacaktır. Program belirli sayıda görüşme ile sonlandırılır.

Daha fazla bilgi için bize ulaşın.